Kontakta oss

TJÄNSTER

PARKERING

Vi utför linjemålning med dom flesta förekommande materialen för att kunna matcha pris o nytta för kundens önskemål och behov. rätt material på rätt plats.
Trafiklinjefärg är en vatten eller oljebaserad färg som maskinmålas i en tjocklek mellan 300 – 500 μm (0,3-0,5 mm, våt).
Trafiklinjefärg används främst på ytor och vägar med lägre trafikbelastning samt vid temporära arbeten. Akryl används vid större belastade ytor för att det är slitstarkare. alkyd vid lägre belastade ytor.

Många aktörer använder uteslutande alkydfärg för att den är billigare och att dom får återkomma oftare, vi kan erbjuda detta också men förordar acrylfärg då pris konta kvalitet/hållbarhet är befogad.

Akryl trafiklinjefärg har vid normal förslitning mer än 50 % längre hållbarhet än vanlig linjefärg.
Vi har med anledning av ovanstående nöjet att erbjuda er linjemålning med Akryl trafiklinjefärg istället för vanlig linjefärg.
Akryl trafiklinjefärg ger skarpare och vitare linjer samt fyller bättre än vanlig linjefärg tack vare hög pigmenthalt och en hög kvalitet på fyllnadsmedlet.
Det är ett rent stabilt material som inte gulnar.
Färgexperter är eniga om att akryl är ett av det mest slitstarka som finns på marknaden när det gäller linjemålning.
För att få bästa resultat kräver detta material specialutrustning.

Om man vill ha det bästa så väljer man Termoplast som är ett slitstarkt plastmaterial med glaspärlor för reflektion och läggs ut i en tjocklek mellan 2,00-4,00 mm genom extrudering eller handläggning. Hållbarheten varierar beroende på hur hårt trafikerat det är och väderförhållanden.
Termoplast har vid normal förslitning mer än 200 % längre hållbarhet än vanlig linjefärg och mer än 100% längre hållbarhet än Akrylfärg. Ännu extremare skillnader blir det ju större förslitning som materialet utsätts för , vid tex en rondell med medelslitage i storstadsområde, som är det mest extrema så skulle markeringar som målas med vanlig linjefärg vara obefintliga efter bara 2 månader medans massan är kvar efter upp till 4 år.

 

LINJEMÅLNING I INDUSTRIN

Linjemålning i industrin utför vi med alla förekommande material såsom termoplast, akryl-, epoxi- och polyuretanfärger.

Vi utför en rad olika typer av industri målning och kan hjälpa er att styra upp logistiken med hjälp av olika kulörer på linjerna samt ta fram schabloner för trafiksymboler, text och företagslogotyper. Vi målar gångstråk och trucklinjer för ökad säkerhet i lagerbyggnader och garage, helfyllda p-ytor med schablonmålade symboler, ledlinjer i kulvertar.

 

VÄGMARKERING

Här används nästan uteslutande Termoplastisk massa då slitaget utesluter dom flesta andra kostnadseffektiva alternativen.

Massan upphettas och läggs i en tjocklek av 2-4 mm genom extrudering eller handläggning , detta material har också samma rörelse som asfalten som minskar risken för sprickbildning, har en bra friktion o innehåller glaspärlor för att ge reflektans.

Materialet är väldigt slitstarkt och ännu en skillnad mot färgen är att den är lite upphöjd så att alla egenskaperna även är gällande när det är blött .

Materialet kan fås prefabricerat i alla former och i många kulörer.

Färg kan med fördel användas vid tillfälliga trafikomläggningar.

SKOLGÅRD & DECORATIV MARKERING

Detta är rolig del av arbetet. Att få utföra arbeten som medför att barn aktiverar sig och har roligt och samtidigt lär sig .

Lekplatsmarkeringar och skolgårdar dekoreras  med fördel med materialet termoplast då det är betydligt slit starkare än färg och att markering är lite högre (ca 3mm) än omgivande underlag varvid markeringen håller sig renare och mer synbar, termoplasten har också en bra friktion som minskar halk risken avsevärt och kulör stabiliteten är väldigt bra.

vi markerar Sifferormar,,Kingrutor,, Schackbräde,Bilbanor,hopphagar, hundra rutor  samt många andra lekplatsmarkeringar utformade av kunden själv.

Några markeringar som med fördel kan utföras med färg är basketlinjer, löparbanor och övriga linjer för spelplaner då dessa bara markeras med en smal linje varvid friktionen påverkas väldigt lite och att det blir betydligt mer kostnads effektivt i förhållande till slitage.